Radiolinja, „Sidekulud“

Kuldmuna 1998 / Hõbe (print) / Pronks (outdoor)